Ren utnyttelse av ungdom i arbeid

Ren utnyttelse av ungdom i arbeid

Regjeringen har bestemt at ungdom under 30 år skal jobbe for livsoppholdet de får fra NAV sosial så de ikke skal ligge på sofaen hele dagen. I utgangspunket kan dette tilbudet virke meget bra at ungdom får seg arbeidserfaring men med kun livsopphold som ligger rundt kr 5000 pr mnd minner dette mer om å utnytte ungdom som arbeidstakere når de må jobbe inntil 150 timer pr mnd i full jobb. Dette vil tilsvare noe rundt kr 33 pr arbeidstime.


Denne artikkelen skal ikke kritisere at regjeringen innfører arbeidsplikt for ungdom men lønnen de får for å utføre denne plikten. Det burde ikke vært lovlig at noen skulle jobbe for så lav lønn hos privat eller offentlig bedrift.


Det er merkelig at vi som eneste nett avis tør å skrive om dette da han som sendte inne dette synspunktbrevet til oss har prøvd andre større aviser til å ta opp dette problemet med å utnytte ungdommer for å jobbe for så lav lønn som sosial trygden er.


FRP skriver på sin nettside: Aktivitetsplikten vil bidra til at folk får en følelse av å være til nytte og bidra med noe, føle at de gjør seg fortjent til pengene, og at de på sikt øker sjansene sine for å komme inn i vanlig arbeid.


Det kan vi være enige i at hvis aktivitetsplikten leder mot fast arbeid senere men som oftest liker både arbeidsgivere i det private og offentlige slike arbeidsavtaler der arbeidstaker ikke koster dem penger for at de utfører arbeid i bedriften sin.


Det verste er jo at ingen følger dem opp under slike tiltak. Det kommer en person fra kommunen når oppdrag er utført og en fra nav en gang i uka til avtalt tid. Det er klart at de som inne vil ikke jobbe er med når de kommer for da får de betalt mens i realiteten er det kanskje en, to eller tre som jobber for alle sammen.


Hvis polakker som jobber for 100 kroner timen på en byggeplass ja da er det underbetalte og LO kommer løpende inn på byggeplassen med pressen med seg. Noen saker ender også til menneskerettigheter i Strasbourg med en gang.

Men når det gjelder unge personer på vei inn til voksent liv som blir underbetalt av AS Norge er det ingen innenfor arbeidsorganisasjonene som sier noe som helst om denne arbeidsavtalen.


Ikke misforstå oss nå, selvsagt er det bra at de kommer seg ut om ikke annet enn for det sosiale å være sammen med andre. Men da skal det være samsvar med innsats og lønn også for de unge som aldri har vært ute i arbeid før.

Det virker som samfunnet har stemplet alle som er på sosial trygd og uføre på uføretrygd som noen som ikke gidder å jobbe og vil heller snylte på samfunnet. Det er viktig å se på alle som ønsker seg en jobb som en ressurs og at alle burde få en sjanse til å vise at de kan jobbe hel eller halv jobb fremfør å være hjemme.


Selv om man har sosial trygd eller uføretrygd skal man ikke jobbe gratis for en bedrift men få litt i lønn som oppmuntrer til å gjøre en god jobb.


Jeg synes det er rein utnytting av ungdommen og mener det ikke er rett. En bør avskaffe alle disse praktiske plasser som dukket opp også. Dem kaller det utprøving på nav og slike arbeidstiltak plasser men dem har ikke noen ledige stillinger til de som blir prøvd ut men dem kan ha flere i året som går gratis hele uka i femti til hundre prosent. Dette er også med på å undergrave arbeids plasser etter min mening. Jeg tror dem har kommet seg i en fase hvor det må til langt mer enn det som skjer i dag i forhånd til den økte ledighet vi har fått på kort tid.


Innsendt av mann fra Gjøvik.


Innsender ønsker å være anonym og det har redaksjonen innvilget.

Redaktør Kristine


Ønsker du å kommentere kan du gjøre det HER LINKEN