Nye regler for trygdebiler

Synspunkt

Nye regler for trygdebiler


1 januar 2015 kom det nye regler for å få trygdebil fra regjeringen med støtte fra KRF og V. Nå skulle bare uføre og syke få bil hvis man hadde arbeid eller var under utdannelse.


Dette har resultert i at de mange uføre som er for syke til å få en slik bil ikke lenger oppfyller kravene. Dette gjelder også uføre som har hatt trygdebil før men nå får de ingen ny stønad til å kjøpe bil.


Hjemmet deres oppleves som et fengsel når de ikke lenger kommer seg ut på egenhånd men må være avhendig av venner og familie. Ikke alle klarer å bruke offentlige transportmidler.


På oss virker det som regjeringen med støttepartier ønsker at folk skal bli mer hjelpetrengende enn nødvendig eller så tror de ikke at de uføre er for syke til at de trenger egen bil for å bryte en isolert tilværelse.


Det er smålig av regjeringen og støttepartiene å ta fra syke denne dette hjelpemiddel til å greie seg selv i hverdagen.

Men hadde det vært barnefamilier som hadde mistet en slik støtte til bil så hadde nok støttepartiene som er så opptatt av barnefamiliene lagt inn protest og hindret at dette ble vedtatt. Men når det gjelder de syke uføre så bryr man seg veldig lite om dette.


Men det ble en endring i gr 2 biler. Hvis man må ha med seg rullestol i bilen så kan man muligens få bil i denne gruppa.


Innsender av Synspunkt brevet ønsker å være anonym.

Redaktør Kristine