Sylvi Listhaug på Toten besøk

Sylvia Listhaug på besøk hos Østre Toten FRP

Eirin Bergstuen FPU          Sylvi Listhaug           Geir Fauchald Fylkesleder

Stortingsrepresentant Sylvia Listhaug (FRP) har i dag mandag 07.05.2018 vært på besøk hos Østre Toten FRP på Lena. I den forbindelse var Nett-Magasinet.No tilstede for å foreta et kort intervjue. Vi fikk inntrykk at Listhaug er et varmt og hyggelig person med store kunnskaper i sitt fag innenfor helse og omsorg.


Våre to spørsmål:

1) Hva mener du er galt med dagens helse og omsorg som foregår i kommunene?

Per i dag er det store forskjeller i kommunene der noen får hjelp mens andre får det ikke. Bare se på BPA, noen kommuner tilbyr dette mens andre motarbeider at brukerne skal få BPA og dermed bestemme over sitt eget liv. Med statlig finansiering ville det bli lik behandling i alle kommunene.

Unge skal ikke plasseres på sykehjem selv om kommunen mener dette er bedre enn å gi dem hjelp i egen bolig.


2) Hvordan ville det vært innenfor helse og omsorg hvis FRP hadde hatt flertall alene på Stortinget?

Da ville statlig finansiering har blitt innført i alle kommuner der alle brukere hadde fått samme tilbud slik at de med penger ikke kunne kjøpe seg tjenester mens de med lite penger ikke har råd å gjøre det.


Helsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Seks kommuner deltar. Kommunene som deltar får støtte til å etablere gode rutiner for å kartlegge hvilke tjenester hver enkelt bruker har behov for. Gode rutiner kan bidra til mer lik behandling av brukerne, og til at den enkelte bruker får den hjelpen han eller hun trenger.


Alle som har behov for omsorgstjenester skal få det fra sin kommune på samme måte som tidligere.

Målsettingen i forsøket er økt likebehandling ved tildeling av tjenester og at hver enkelt får et tilbud tilpasset sitt behov.

Det er fortsatt kommunen som har ansvar for å gi gode og tilpassede tjenester til alle som trenger det.


Les mer om statlig finansiering som Hobøl kommune deltar i her.


Etter at møtet på Lena Østre Toten var avsluttet gikk turen til Fjellvoll bo og servicesenter i Kolbu (Østre Toten) for omvisning og samtale med brukerne og ansatte.

Listhaugs Toten tur ble avsluttet med folkemøte på kafe på Raufoss. Totalt fremmøte alle steder var på 150 personer som fikk møte stortingsrepresentanten og alle ønsket at Listhaug skulle stå på videre med sitt viktige arbeid i Stortinget.


Ønsker du å kommentere denne artikkelen kan det gjøres her:

Redaktør Kristine