Matkuponger

Regjeringen innfører matkuponger for stortingsrepresentanter.

Neste år innfører Regjeringen betalingskort uten mulighet for kontantuttak for stortingspolitikere som bor på hybel i Oslo


Regjeringen ønsker at fra 01.06.2024 skal stortingspolitikere få matkuponger i form av et bankkort på 75 % av lønnen sin som skal kun gå til mat for seg selv. Regjeringen har blitt lei av at stortingspolitikere sender lønnen sin hjem til sin familie mens de selv må spise mat som er gått ut på dato fra lavpris kjedene.


Regjeringen ønsker med dette å sende tydelige signaler ut til bygde Norge at det ikke lenger er attraktivt å bli valgt inn som stortingsrepresentant for å sitte der og hindre regjeringen i å få vedtatt sine egne forslag.

Lønnen til stortingsrepresentanter er ønsket kuttet med 50 % slik at det skal bli mer normale lønninger sammenlignet med resten av befolkningen.


Regjeringen ønsker også å kutte i barnetrygden for stortingsrepresentanter som har flere enn 2 barn i alderen 1-18 år. Da vil det kun bli utbetalt barnetrygd for 1 barn.


Man ønsker med denne nye ordningen at hvis familien skulle begynne å leve på sultegrensen at stortingspolitikeren tar til vettet og reiser hjem til sin familie ute i bygde Norge for å brødfø og ta hand om sin familie der de bor.


4596-Nyhetsavdelingen