Svar til pokker så urettferdig

Svar til pokker så urettferdig


Maken til frekkhet skal man oppleve når visse såkalte syke holder på med å klage at dette velferdstilbudet ble kuttet ut. Dette er jeg helt enig i. Hvorfor skal liten gruppe i samfunnet vårt ha tilbud om gratis bil når vi som arbeider og betaler skatt må finansiere bilen selv? Vi får ikke noe gratis bil fra Nav.


Få gratis bil å kjøre rundt i mens vi som arbeider må ta til takk med eldre farlige biler for våre barn må sitte i. Nei kutt ut hele velferdstilbudet med Nav biler i gruppe 1 og 2. Vil dere komme dere ut så kjøp bilen selv.

Jeg støtter heller at småbarnsforeldre heller kunne få støtte til trygg ny bil fra Nav enn dere som ikke har noe behov for dette velferdstilbudet.


Jeg vet at alle kan bli arbeidsuføre også jeg i fremtiden men jeg har uføreforsikring så jeg kommer ikke til å belaste velferdsstaten med utbetalinger til meg hvis det fremdeles er noe som heter uføretrygd i fremtiden.


Så over til det du skriver om timelønnen for dere med uføretrygd. Jeg syns at 10 kr timen er altfor mye, dere burde heller arbeide for det dere har utbetalt i uføretrygden. Det skulle ha vært innført tvangsarbeid så på denne måten fått flere ut i arbeid. Hvis man ikke vil arbeide så gjør store kutt i trygden slik at man fikk 20 kr dagen å klare seg med. Man må snart forstå at med over tre hundre tusen på uføretrygd så ender dette med katastrofe med velferdsstaten Norge.


Uføre som går hjemme hele dagen og koser seg er ikke rettferdig for oss som må arbeide for å få penger til livet vårt.


Tilslutt vil jeg ytre at har man uføretrygd så burde alle vært oppført på ei svarteliste slik at lån ikke skulle gis til denne såkalte syke gruppen. Vi vet av erfaring at uføretrygda er helt elendig når det gjelder å overholde betalingsfrister på regninger og alle med uføretrygd skulle ha vært umyndiggjort.


Jeg er helt enig med presidentkandidat Trump i USA som vil fjerne uføretrygd, alle andre trygdetilbud og helsetilbud til dem som ikke arbeider og betaler skatt tilbake. Da er det mye bedre at disse pengene heller brukes som skattelette for oss som arbeider for livet vårt.


Mvh

Norsk skattebetaler


Innsender ønsket å være anonym


Hvis det ønskes å kommentere kan det gjøres i boksen under. Navn og epost vil ikke offentliggjøres ved kommentarer.

Redaktøren