Vant over kommunen

Østre Toten Kommune ble presset til å legge seg flate i dag da det ble holdt et møte med en bruker som hadde blitt urettferdig behandlet. Brukeren skulle etter hjemmesykepleiens planer i forrige uke bli tvangsflyttet over til ei ny gruppe innenfor hjemmetjenester og få med mange ukjente helt nye tjenesteutøvere å forholde seg til.


Denne behandling godtok ikke brukeren og ved hjelp av en god venn i FRP der vennen i FRP trakk inn Oppland Arbeiderblad ble det et møte med ordfører og kommunalsjefen. Brukeren som per dags dato sitter i rullestol pga at han måtte amputere begge beina fikk endelig lov å bli med på møte med ledelsen for hjemmetjenester i dag.


Brukeren som klarer det meste alene trenger hjelp til å få dusje. Brukeren godtok derfor ikke at det var hjemmesykepleien som skulle sitte å bestemme hvem som skulle bistå med denne hjelpen for brukeren vil selv bestemme hvem brukeren vil ha med seg på badet for å utføre denne type tiltak. I dag på møtet ble brukerens ønsker innfridd også det med at assistenter og studenter ble uønsket på hans bad når han skal dusje. Han vil ikke ha noen til å stå å glo på han når dette skjer.


Brukeren får nå lov å bli i den gruppen han er nå til november blir det gradvis overføring til den nye gruppe noe brukeren har godtatt. Brukeren vil innen november ha kastet ut sitt dusj kabinett så da klarer brukeren og dusje alene og ikke trenger noe mer bistand fra hjemmesykepleien.

Brukeren sier han er veldig glad i dag at endelig ble han tatt med på hva brukeren ønsker og at dette ble godtatt.

Redaksjonen

Vant over kommunen