Uføre og asylsøkere

Uføre og asylsøkere


Redaksjonen i nett-magasinet har fått en del leserbrev som uføre og asylsøkere blir blandet sammen i som i en grøt og så begynner man å angripe disse som en samlet gruppe.


De aller fleste burde vite at uføre og asylsøkere ikke er ei gruppe men to helt forskjellige som ikke har noen likheter med hverandre.

Jeg kan heller ikke helt forstå hvorfor enkelte er så kritiske møt de uføre her i landet. Men jeg vet av erfaring at de helt friske tror mye rart om de som mottar uføretrygd.


Pr i dag er det veldig vanskelig å få uføretrygd, man må gjennom mye hos NAV før den trygden blir innvilget. Det er ikke som enkelte friske tror at det er bare å gå inn på et NAV kontor og komme ut igjen etter noen minutter med vedtaket i lomma.


Jeg kan heller ikke fatte hvorfor enkelte friske er så kritiske og negativt innstilt til de uføre. Jeg tror de ikke vet hvordan det er å måtte leve med smerter mesteparten av døgnet. Det å dra fram kafé besøk og klarer seg selv hjemme skal være grunnlag nok for å si at da er man frisk nok til å jobbe er så langt unna virkelighet som det går an å komme.


Så var det asylsøkerne. De som rømmer fra krig og kommer til Norge skal vi ta godt i mot og behandle dem på samme måte som vi ville ha opplevd hvis vi hadde vært flyktninger i et fremmet land. Det å spytte, slå, sparke eller kalle dem stygge navn er etter min mening mangel for folkeskikk og respekt for andre personer som her like lovlig som oss andre.


Selvfølgelig kan man være uenig i dette med flyktninger og asylsøkere men da er det politikerne man må ta og ikke enkelt personen av disse. Det eneste man oppnår er at de blir redde og holder seg for seg selv og har problemer med å bli med i fellesskapet vårt.Lena 23.04.2016

Svein Olav Skaug Aarum

Ansvarig eier av Nett-Magasinet.No


Ev klager på denne artikkelen kan rettes til

redaksjonen@aarum.priv.no

eller kommentar

på denne linken Blogg. Nett-Magasinet