Drømmeknuseren

Drømmeknuseren

"Mange av dem som kommer, har veldig urealistiske forventninger om hva man kan oppnå i Norge. De ønsker å bli advokater og leger, og alt sånt, og mange får seg en nedtur når de kommer. Det jeg er bekymret for er at mange av disse, som blir skuffet, kan gå inn i en kriminell løpebane" (Sylvi Listhaug)

 

Det er greit å vite så da er det nok mye bedre med å knuse barnas drømmer med å kaste dem fortest mulig ut av Norge så drømmen deres om å bli lege eller advokat ikke blir oppfylt. En annen ting er som ministeren sier at disse barna kan bli kriminelle nok en usakelig grunn for å knuse barnas drømmer bare for å ha en unnskylding for å kaste barna ut av Norge.

 

Drømmeknuserens hovedoppgave er å få ødelagt barnas drømmer om god utdannelse og jobb i Norge så fort som mulig og få stemplet dem som mindreverdige og muligens som kriminelle i fremtiden. Som er enda en grunn å få vekk disse ”fæle” barna fra landet før de får gjort noe galt i samfunnet.

 

Drømmeknuseren burde kanskje bli overflyttet til en annen jobb der knuseren ikke har noe med barn å gjøre så fort som mulig. Slik oppførsel ovenfor barn kan ødelegge dem for fremtiden med å fremføre så grove påstander ovenfor dem.